Rota Yapı

Nedir?

 • İmar durumu, imar parselinin kullanım şeklini ve yapılması istenen yapının özelliklerini belirten belgeye verilen isimdir. 

Ne anlatır?

 • Kat sayısı

 • Bina Yüksekliği

 • Bina derinliği

 • Bahçe Mesafeleri

 • KAKS (inşaat alanı)

 • Taban alanı kat sayısı

 • İnşaat nizamı

Neden Gerekli?

 • Arsanıza inşaat yapabilmek için imar durumu belgesi almanız zorunludur. İmar durumu belgesi yapının niteliğini gösterdiği için, bu belge olmadan inşaat ruhsatı alamazsınız.

Nasıl alınır?

 • Taşınmazın bağlı olduğu belediyenin imar ve şehircilik birimlerinden belgeyi almak için tapu aslı, çap aslı, nüfus cüzdanı ya da vekil var ise vekâletname ve dilekçe.

Rota Yapı İnşaat Kat Karşılığı Kentsel Dönüşüm Riskli Yapılar

izmir Türkiye

 • Instagram
 • Kentsel Dönüşüm Kamu Spotu
 • Facebook
konum.png
Başlıksız-2.png