top of page
Rota Yapı

Nedir?

  • İmar durumu, imar parselinin kullanım şeklini ve yapılması istenen yapının özelliklerini belirten belgeye verilen isimdir. 

Ne anlatır?

  • Kat sayısı

  • Bina Yüksekliği

  • Bina derinliği

  • Bahçe Mesafeleri

  • KAKS (inşaat alanı)

  • Taban alanı kat sayısı

  • İnşaat nizamı

Neden Gerekli?

  • Arsanıza inşaat yapabilmek için imar durumu belgesi almanız zorunludur. İmar durumu belgesi yapının niteliğini gösterdiği için, bu belge olmadan inşaat ruhsatı alamazsınız.

Nasıl alınır?

  • Taşınmazın bağlı olduğu belediyenin imar ve şehircilik birimlerinden belgeyi almak için tapu aslı, çap aslı, nüfus cüzdanı ya da vekil var ise vekâletname ve dilekçe.

bottom of page