top of page

MENU

Kapsayıcı İnşaat Hizmetleri

Sağlamlıkta İstikrar

Şirketimiz, tüm projelerde sağlamlığı esas alır. Uyguladığımız her çözüm, sadece kısa vadede değil, uzun vadede de müşterilerimizin ve sektörümüzün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Sağlamlık, aynı zamanda adaptasyon ve sürekli gelişim anlayışımızı da kapsar. Değişen piyasa koşulları ve teknolojik gelişmelere hızla uyum sağlayarak, istikrarlı bir şekilde ilerlememizi sürdürüyoruz.

Ne Yapıyoruz?

Riskli yapılar, doğal afetlere karşı yeterli dirence sahip olmayan, inşa edildikleri dönemin teknik standartlarına uygun olmayan veya zaman içinde çeşitli sebeplerle yıpranarak güvenliğini yitiren yapıları ifade eder. Bu yapılar, her an için ciddi tehlikeler arz edebilir ve hatta can ve mal kaybına neden olabilir.

Riskli Yapılar

01

Kat karşılığı inşaat, arsa sahipleri ile yapımcı firmalar arasında gerçekleştirilen bir işbirliği modelidir. Bu modelde, arsa sahibi arsasını bir yapımcı firmaya verir, karşılığında ise projeden belirlenen oranda daire veya iş yeri gibi gayrimenkuller alır. Bu süreç arsa sahibi için nakit sermaye gerektirmeksizin, arsasının değerlendirilmesine ve yapımcı firma için ise inşaat yapacak bir arsa bulma maliyetlerini düşürmek anlamına gelir.

Kat Karşılığı

02

Taahhüt işleri, inşaat sektöründe oldukça geniş bir yelpazeyi kapsar ve bu alandaki hizmetlerin başında anahtar teslim daire teslimi ile tadilat ve onarım hizmetleri gelir. Anahtar teslim projelerde, müteahhit firma projenin başından sonuna kadar olan tüm süreçleri yönetir ve bitmiş bir daireyi veya iş yerini müşteriye teslim eder. 

Taahhüt

03

Her inşaat projesinde olduğu gibi, tadilat ve onarım faaliyetleri de özel dikkat ve planlama gerektirir. Bu süreçler, mevcut yapının özelliklerine uygun olarak tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. Kaliteli malzeme seçimi, işin uzmanı ekiplerle çalışma ve projenin detaylı bir şekilde planlanması, başarılı bir tadilat ve onarım işinin olmazsa olmazlarındandır.

Tadilat

04

bottom of page